Изпращане на запитване за Модул Vigi C120 клас AC, ASiТестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

ДТЗ и модул Vigi

Модул Vigi C120 клас AC, ASiПопитай за този продукт
Съчетаването на модули C120 Vigi с прекъсвачи C120 изключително улеснява монтажа.
Модулите Vigi C120 тип „si“ са напълно неподатливи на смущения, с което осигуряват голяма ефективност.
Предлагат защита във всички промишлени и обслужващи сгради от:
токов удар (в съответствие със стандартите за инсталации IEC 364 и националните стандарти)
опасност от пожар поради ток на утечка в инсталацията

Електрическо и механично свързване с прекъсвачи C120
  • Чувствителност 30mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 364)
  •  чувствителност 100, 300, 500, 1000 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 364)
  • Тип „si“: защита на чувствителна мрежа (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (осветителна верига с баласт, силова електроника)
  • Селективен тип : изключване на устройството най-близо до повредата
  • Съответствие със стандарти за комбинация C120 + модул Vigi C120: IEC EN 61009, сертифицирани от официалните национални органи, IEC 60947-2
  • Прекъсвачът C120 запазва своите характеристики, когато бъде комплектован с модул Vigi C120


Изтегли допълнителна информация