Изпращане на запитване за Автоматични прекъсвачи С60H-DC







Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Автоматични прекъсвачи за постоянен ток

Автоматични прекъсвачи С60H-DC



Попитай за този продукт

Модулните автоматични прекъсвачи C60H-DC се използват в постоянно токови електрически вериги в сектори като индустриален контрол и автоматизация, транспорт, вериги с източници на възобновяема енергия.

Те комбинират функциите за защита на веригата срещу къси съединения и токове на претоварване, контрол и изолация.

Технически характеристики:

o       Криви на изключване: Крива C – Максималнотокова защита за всеки тип приложение.

o       Индикация за състоянието на контакта - съответствие за изолация, съгласно стандарта

o       IEC/EN 60947-2.

o       Наличието на зелена индикаторна лента, гарантира физическото отваряне на контактите и позволява

o       да бъде извършвана работа по долустояща веригата при пълна безопасност.

o       Увеличен експлоатационен период на продукта, благодарение на бързозатварящият механизъм на

o       контактната система, независимо от скоростта на задействане на лостчето.

o       Ограничаване на тока, в случай на повреда: бързото отваряне на контактите, предпазва от повреда на

o       товарите, в случай на късо съединение.



Изтегли допълнителна информация