Oфициалното откриване на новата "Инсталация за производство, опаковане и съхранение на Сода Бикарбонат" в Солвей Соди

На 14.06.2022г, на територията на Солвей Соди в Индустриалната зона на гр. Девня, се състоя официалното откриване на новата "Инсталация за производство, опаковане и съхранение на Сода Бикарбонат". 

Изграждането на: производствен цех; насипна станция, склад и опаковка; съд за разтваряне; нова подстанция 6/0,4kV; естакади за тръбопроводи и кабели, и др., започна през м. април 2021г. като проект с работно наименование ЧЕРНО МОРЕ. 

В него ТЕСТЕЛ Инженеринг изпълни цялостно ел проекта на технологичната инсталация и сградите, както и основни части от проекта КИПиА. В допълнение бяха изградени: гръмозащитна, заземителна и пожароизвестителна инсталации на отделни участъци.