Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Участие в съвместен проект за изграждане на ново химическо производство

През втората половина на 2012 година ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ беше привлечен от Декафос АД, България, за участие в съвместен проект за изграждане на нова производствена инсталация. Водеща проекта е белгийска инженерингова компания. Привличането ни в настоящия проект е резултат от успешното участие на дружеството в аналогични предходни съвместни проекти, реализирани с Декафос АД в периода 2005-2011 години.
Ангажимент на дружеството по настоящия проект е производство и/или доставка  на необходимото за технологичната инсталация електрическо оборудване. Предвижда се подбор и доставки на честотни инвертори от водещи търговски марки, доставка на типово изпитани уредби тип МСС, инженеринг и производство на табла за PLC управление на машини и технологични съоръжения /АСС/. Цялостно проектът ще бъде реализиран в рамките на 2013 и 2014 година.