Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Разширяване на система за мониторинг на потребяваната електрическа енергия

Съгласно договор от м. Февруари 2013г с Агрополихим АД, Девня, на ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ e възложено разширение на съшествуваща в предприятието система за мониторинг на електроенергията. Същата беше изградена от специалисти на дружеството в периода 2006-2007 година на база Power Logic на Schneider Electric. Настоящото разширение предвижда разработване и реализиране на проект, целящ по-широко обхващане на енергийната система на предприятието, чрез монтиране на 16 допълнителни измервателни централи в Главна подстанция.
Модернизацията на системата предвижда и инсталиране на нов по-съвременен SQL Server  в Операторската станция и софтуер IE7PRIMARY  вместо съществуващия SMS4, за който вече няма поддръжка.
Предвижда се проектът да приключи до средата на годината.