Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

BG16RFOP002-2.089-0256-C01

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ подписа Договор № BG16RFOP002-2.089-0256-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»