Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

BG16RFOP002-2.073

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“