Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

История

История

v  Септември 1998г. – Основаване на компания „ТЕСТЕЛ инженеринг“ ООД от специалисти в областите енергетиката, индустриален контрол и управление.

v    1999-2000г – Първи инженерингови решения. Реализиран проект за модернизация на част от корабния състав на ВМС на Р България, съвместно с компани ГЕОХАЙД /България/, TRIMBLE NAVIGATION /USA/ и ПНППК /Руска Федерация/.

v     Юли 1999г. – Подписан договор за партньорство с ПНППК-Русия за продажби, монтаж и сервизно обслужване на оборудване за морска навигация. Договорът е прекратен през 2005г поради отсъствие на интерес в региона от страна на партньора.

v     Септември 1999г. – Подписан дистрибуторски договор с Schneider Electric за продажби на електрическо оборудване ниско напрежение от бранда. Договорът продължава до 2011г. Начало на дейността „Продажби на електрическо оборудване. След изтичането му отношенията на компанията с Schneider Electric преминават на ново качествено партньорско ниво в областта на индустриалния контрол и управление.

v     2000г. – Начало на нова дейност „Монтаж на електрическо оборудване“. Обособена е отделна структура. Сформиран е първият екип от електромонтажници с висока квалификация и опит в работата на индустриални обекти.

v     2000-2004г – Компания „ТЕСТЕЛ инженеринг“ се утвърждава като основен доставчик на електрооборудване от бранда на  Schneider Electric в предприятията от химическата и циментовата индустрия в района на Варна. „Солвей Соди“ АД, „Девня Цимент“ АД и „Агрополихим“ АД се превръщат в основни и постоянни клиенти.

v     2000-2004г – На териториите на „Солвей Соди“, „Девен“ и „Агрополихим“ са успешно реализирани десетки проекти, свързани с монтаж и пускане в експлоатация на трансформатори, разпределителни уредби и други различни видове електрическо оборудване. Компанията се утвърждава като подготвен, надежден и лоялен индустриален партньор.

v     2003-2004г -  Начало на дейност „Асемблиране на електрически табла и уредби НН“. Обособена е отделна структура. Положени са основите на изграждане на производствена база, която и в състояние на непрекъснато развитие и модернизиране.

v     2004-2005г – За първи път е внедрена система за управление на качеството в дейността по изискванията на стандарт ISO9001:2000. Системата е сертифицирана през май 2005г от AFAQ AFNOR International.

v     2006г – Начало на дейност „Автоматизация“. Реализирани са първите самостоятелни проекти свързани с внедряване на PLC управление на машини и технологични съоръжения.

v     2006г. – Структурно и инфраструктурно развитие на дружеството. Формиране на административно-финансови, търговски, инженерни, производствени и логистични структури. Създаване на „Производствено-логистична база“ в ЮПЗ на гр. Аскаково, обл. Варна.

v     2006г. - Подписан е първи договор с „Шнайдер Електрик България“ за производство на типово изпитани табла ниско напрежение тип Prisma P, за електроразпределение до 3200А.

v     2004-2008г – Интензивно развитие във всички дейности на компанията. Излизане на нови пазари и разширяване на клиентската база.

v     2007г. - Подписан нов договор с „Шнайдер Електрик България“ за партньорство в индустриалната автоматизация. Подписано първо рамково споразумение със „Солвей Соди“ АД за изработване на индустриални табла и уредби НН за техни нужди. Начало на системно и дългосрочно партньорство с RITTAL.

v     2008-2009г – Излизане  на компанията на международни пазари и в други страни от ЕС. Съвместно с партньор SEPLEEX Industries S.A., Белгия дружеството участва в реализация на проект в провинция Eno, окръг Mons.

v     2009-2010г – Внедряване на ERP/MRP интегрирана система за управление бизнеса на МСП и Интегрирана Система за Управление /ИСУ/ на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, съгласно изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.

v     2009-2011г – Работа на компанията в условия на силна икономическа стагнация и драстично свиване на потреблението. Благодарение на добрите си позиции в индустриалния сегмент ресурсите на дружеството са съхранени.