Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

За нас

За нас

Подготвени и с добра квалификация инженерни, търговски, административни и технически кадри проявяват висок професионализъм и компетентност при решаване на специфични казуси и проблеми на нашите клиенти.

„ТЕСТЕЛ инженеринг“ е капиталово търговско дружество с ограничена отговорност, учредено през 1998г със 100% частен капитал.

„ТЕСТЕЛ инженеринг“ извършва комплексно обслужване на клиентите и предлага пълни инженерингови услуги – консултации, проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане на обекти, както и автоматизация на машини, технологични линии и съоръжения. 

Доставките на оборудване ниско и средно напрежение се извършват от водеши европейски и световни брандове. В производствената база на дружеството се конструират и произвеждат електрически табла и уредби ниско напрежение. Компанията със собствен ресурс монтира и пуска в експлоатация доставеното оборудване или оказва необходимото съдействие на клиента. 

Още в първите си години след създаването компанията се утвърди в индустриалния сегмент като коректен, ангажиран и отговорен към клиентите партньор. Постоянни клиенти на дружеството са предприятия и фирми от химическата и циментова индустрия, енергетиката и инфраструктурата, а така също производители на машини и оборудване. Важни наши клиенти са български и чуждестранни инвеститори от малкия и среден бизнес.

Предвид индустриалната си ориентираност дружеството се утвърди като основен доставчик на оборудване от бранда Schneider Electric на значими и структороопределящи индустриални предприятия в Североизточна България. 

Дружеството е в постоянни партньорски отношения и с: RITTAL – в производството на електрически табла  и уредби; SIEMENS - в областите индустриален контрол, управление и индустриална автоматизация. 

Основа за работа на компанията е Интегрираната Система за Управление /ИСУ/ на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда, съгласно изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.