Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Значими обекти 2010 до днес

Значими обекти изпълнени от Дружество ТЕСТЕЛ инженеринг за период след 2010 година

 
ВъзложителОбектОписание на дейността
Агрополихим АД, ДевняЦех „Фосфорна киселина“ – реновация на осветителна инсталацияДоставки на оборудване. Демонтажни работи. Изграждане на нова осветителна инсталация на всички коти в цеха.

Мониторинг на потребяваната електроенергияПроектиране и изграждане на система за мониторинг на електроенергията. Монтиране на мерители в главна подстанция и свързване в локална мрежа. Изграждане на операторска станция за мониторинг на база Power Logic. Последвощо разширение на системата с обвързване на още 14 допълнителни точки на мерене.
Албена АД, К.к. АлбенаРеновация на хотел „Амелия“Изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново ГРТ тип Prisma P 1250А с реализиране на АВР.
Декафос АД, ДевняИнвестиционен проект:
Разширяване на фосфатно производство
Изработване доставка и монтаж на електрически табла за управление на нови технологични съоръжения. Кабелни трасета, окабеляване и подвързване. Пускане на съоръженията в експлоатация.
Рутон инженеринг ООД, ВарнаИзпълнение на част Електрическа на инвестиционен проект на обект СиО в Агрополихим, ДевняПълна реализация на ел проект на обект СиО, авто и ЖП площадки №6и7- изграждане на нови електрически инсталации и монтаж на ел оборудване.
Солвей Соди АД, ДевняУчастие в изпълнението на инвестиционен проект:
Модернизация на производство на Тежка Сода: линия А,  линия В  и Общи части 
Доставки на електрооборудване. СМР съгласно проект части Електрическа и КИПиА. Пускане на съоръженията в експлоатация.

Участие в изпълнението на инвестиционен проект: Монтаж на нова МВМ-7 в ст. Гасилен на цех „Варов“
Доставки на електрооборудване. СМР съгласно проект части Електрическа и КИПиА. Пускане на съоръженията в експлоатация.
Изгражадне на нова осветителна инсталация на ст. Гасилен

Участие в изпълнението на инвестиционен проект: Подмяна на КИПиА оборудване на технологични съоръжения „Скрубери“Подмяна на оборудване. Изграждане на кабелни трасета и подвързване на електрическо и КИПиА оборудавне. Пусконаладъчни работи. 

Компенсиране на реактивна енергия на СН в п/ст 1и2Монтаж, подвързване и пускане в експлоатация на електрическо оборудване на АВВ за подобряване параметрите на електрическата мрежа.
Старт АД, ДобричРеновация на електрическо оборудване в производствен цех Изработване и доставка на две ГРТ тип Prisma 1600А. Пълна реновация на електропункт. Захранване на технологични и функционални блокове с изолирани шинопроводи Canalis. Изграждане на кабелни трасета в цеховете, окабеляване и подвързване на машини и ново технологично оборудване.
ТЕЦ Девен АД, ДевняМодернизация в цех „Мазутно стопанство“Реализиране на проект за подмяна управлението на помпи и задвижки: изработване и доставки на оборудване, кабелни трасета, окабеляване и подвързване. Пускане в експлоатация. Изграждане на нова мълниезащитна инсталация на обекта. 

Модернизация в „Багерна станция“Доставки на електрооборудване. СМР съгласно проект части Електрическа и КИПиА. Пускане на съоръженията в експлоатация.

Подмяна на секции 6 и 0,4kVДемонтаж на съществуващо оборудване. Монтаж на нови РУ 6 и 0,4kV. Монтаж на нови силови тр-ри. Повързване на съоръженията и пускане в експлоатация.
Шнайдер Електрик България ЕООДИнвестиционен проект: Изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни води на територията на Агрополихим, Девня
Изработване и монтаж на РУ 0,4kV Prisma P 2500A. 
Монтаж на 2 бр сухи тр-ри Trihal и изолирани шинопроводи Canalis. Подвързване и пускане на съоръженията в експлоатация.

Инвестиционен проект: Реновация на пречиствателна станция за отпадни води Тополи, ВарнаИнвестиционен проект: Реновация на пречиствателна станцияИзработване и доставка на периферийни табла за управление на съоръженията. Участие в реализирането на проекта в част „Автоматизация, мониторинг и управление на технологичните процеси“.за отпадни води Тополи, Варна

Реконструкция в п/ст 12 и ВОЦ2 на Агрополихим, ДевняДемонтаж на стара РУ. Монтаж на нова РУ 0,4kV Blockset, 2 сухи тр-ра Trihal и изолирани шинопроводи Canalis.  Захранване на съществуващите съоръжения от новата РУ. Изграждане на кабелни трасета и окабеляване до новите съоръжения на ВОЦ2. Монтаж, подвързване и пускане в експлоатация на ново електрическо и АТП оборудавне.