Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Значими обекти 2000-2009

Значими обекти изпълнени от Дружество ТЕСТЕЛ инженеринг за период 2000 - 2009 година

 
Възложител

 Обект
 
Описание на дейността 

Агрополихим АД, Девня
Реконструкция в цех "Фосфорна киселина" 
Изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови табла за управление на грайферен кран и два по 12,5t ремонтни крана
 Реконструкция на РУ 0,4 кV в подстанция №14
Изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови табла НН в п/ст 14 
 Реновация в управлението на Мотор-генераторни групи /МГГ/ в цехове „Амоняк“ и „Азотна“
Изработване, доствка, монтаж и пускане в експлоатация на нови табла НН с нова пусково-защитна апаратура по съществуващ проект. 
 Реновация в управлението на изгребваща машина
Изработване, доствка, монтаж и пускане в експлоатация на нови табла НН с нова пусково-защитна апаратура. 
 Реконструкция в захранване и управление на маслени помпи
Проектиране и реализация на проект за PLC управление на маслени помпи. Проектиране и изпълнение на проект за резервирано UPS захранване на маслени помпи 
 Ново производство MAP/DAP -Инвестиционен проект
Частично изпълнение на СМР по проекта /кабелни трасето и окабеляване, подвързване и пускане на съоръжения в експлоатация/. 
 Реконструкция на 22,5 t мостов кран
Изработване и монтаж на табла за управление. Цялостно изпълнение на ел проекта за управление на крана. 
 Реконструкции на ВОЦ1 и ВОЦ3
Изграждане на нова силова и осветителна инсталации. Изработване, монтаж и пускане на пултове и табла за управление и контрол на технологични съоръжения. 
Албена АД, К.к. АлбенаРеновиране и реконструкции в хотелски комплекси: Калиакра, Фламинго, Добротица, Киев  и други.
Изработване, доставка и монтаж на типово изпитани главни разпределителни табла тип Prisma P 1600-2000А. Изработване и монтаж на трансформаторни табла НН за ТРП Фламинго 2. Изработване, доставка и монтаж на локални и междинни разпределителни табла.

Изграждане на система за мониторинг на разхода на електроенергия на отделни потребители.
Инсталиране на софтуер SMS3 от системата Power Logic, монтиране и свързване в Ethernet мрежа на повече от 14 измервателни устройства от Power Logic. Настройки на системата.
Девня Варовик АД, ДевняЦялостна реконструкция на главното електрозахранване на обекта, част НН
Монтаж, подвързване и пускане в експлоатация на нови разпределителни уредби LVCS 3-1 и 3-2. Цялостно изпълнение на проект за нова електрическа инсталация, монтаж на нови електросъоръжения и реализиране на PLC управление на съоръженията.
Декафос АД, ДевняИзграждане на цех за ново производство - изпълнение на инвестиционен проект в части Електрическа и АТП Проектиране, изработване, монтаж и пускане в експлоатация на РУ 0,4кV тип PrismaP 2500А , междинни табла и табла за PLC управление на центрофуги и други технологични съоръжения. СМР-изграждане на кабелни трасета и окабеляване.
ЕоН България ЕАД, ВарнаРеконструкция в главното електрозахранване на ФК /Фестивален и конгресен център/ гр. ВарнаРетрофит на Главно разпределително табло. Доставка, монтаж, подвързване и пускане на нова система за автоматично включване на резервен източник /АВР/
Еврокамион АД, ВарнаЦентър за продажби и техническо обдлужване на тежки камиони MANКомплексна реализация на ел проект на центъра: изработване и доставки на табла; изграждане на силнотокови и слаботокови инсталации; изграждане на компютърна мрежа в центъра. 
КВД-Про ООД, ВарнаНов „Факултет по дентална медицина - МА“, ВарнаИзработване на типово изпитано главно разпределително табло тип Prisma P 1250A и табла за междинно етажно разпределение за нуждите на факултета
Ксела АД, ДобричРеконструкция на табла във фабрика за производство на ИТОНГ, гр. ДобричКлиматизация на таблата за PLC управление в командна зала и местните табла за PLC управление на технологични съоръжения.
МБАЛ Света Марина, ВарнаРеконструкция в захранването на две хирургични отделенияИзработване на нови табла за електрозахранване на две хирургични отделения и съоръженията в тях и изграждане на PLC управление на климатизациятата.
Петреко АД, ВарнаРеконструкция в ел захранване на обектПроектиране, доставка и монтаж на нова РУ 0,4 кV тип Sivacon на Siemens.
Петрол холдинг АД, ВарнаРеконструкция на главното електрозахранване на административна сграда на холдинга в град ВарнаИзготвяне и съгласуване на работен проект, осигуряващ захранване на сградата от три външни източника и автономен ДГ. Изработване доставка и монтаж на разпределителна типово изпитана уредба НН тип Prisma P 1600А. Цялостна реконструкция на уличните касети.
Пътища и Мостове ЕООД, ВарнаРеконструкция на машини и съоръжения.Рехабилитация и внедряване на PLC управление на машина за бетонови изделия OMAG.

Възстановяване на работоспособността и функционалността на технологична инсталация за производство на бетонови изделия. Комплексно изграждане електрическата част на производствен участък за бетонови изделия включващо нова осветителна и силова инсталации на помещенията, пълно окабеляване и електрическо подвързване. Производство, доставка и монтаж на ново електрическо оборудване. Възстановяване на електрическите схеми на машини и технологични и съоражения, модернизация и автоматизиране, ретрофитиране на съществуващо оборудване, пускане в експлоатация на машини и технологични въоражения.
Сайтрон ООД, ВарнаГРТ за БУЛАВТО центровеИзработване на главни разпределителни табла и табла за междинно разпределение за БУЛАВТО центрове в София, Бургас и Варна в шкафове Prisma P на Шнайдер Електрик.
Солвей Соди АД, ДевняРеконструкция на обект «Въжена линия»Изработване, доствка, монтаж и пускане в експлоатация на нови табла за управление на грайферен кран и въжена линия.

Модернизации на 0,4кV в цехове: „Колонен“, „Варов”, ВРПГС, „Складово Стопанство”, „Компресорен“, ст „Калцинация“Изработване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нови главни и междинни електроразпределителни табла и сборки задвижки. Монтаж на ново оборудване. Изграждане на нови кабелни трасета и окабеляване.  Автоматизиране управлението на електросъоръжения.

Транспортни ленти САЛСРеконструкция в управлението, сигнализацията и обезопасяването на транспортни ленти.

Станция „Бикарбонат“Изграждане на ново електрозахранване и PLC управление на помпи за алкални води.

Изграждане на станция за мониторинг на отпадни водиЕкопроект Падина. Реализация на проекта в част „Електрическа“ и АТП. Нови кабелни трасета, монтаж на Ел и АТП оборудване.

Реновация на командна зала станция „РО“Монтаж на ново оборудване. Изграждане на нови кабелни трасета. Ретрофитиране на съществуващо оборудване и съществуващи кабелни трасета.

Реконструкции на вакумни филтри ВФ 2-10 и варови пещи ВП-3 и ВП-7
Ретрофит на ел частта на вакумни филтри ВФ-2.....10
Реконструкция на ел част във варови пещи ВП-3 и ВП-7

Реконструкция в п/ст 14Изработване, доставка и монтаж на нови разпределителни табла в п/ст.14

Модернизация на Охладителна кула 3 в цех ВРПГСЦялостно изпълнение на ел проект, свързан с доставки на оборудване, монтажни дейности, окабеляване, подвързване и пускане
Солвекс Мира Фрукт АД, Нови ПазарРеконструкция в производствен цех за зеленчукови консервиИзграждане на силова инсталация за захранване на технологични съоръжения чрез използване на изолирани шинопроводи Canalis 630А
ТЕЦ Девен АД, ДевняУчастие в инвестиционен проект: изграждане на нов електрофилтър /ЕФ6/Участие в инвестиционен проект: изграждаИзграждане на инсталации за захранване и управление на ЕФ6. Монтаж на електросъоръженията и пускане в експлоатация.е на нов електрофилтър /ЕФ6/

Инвестиционен проект „Въглеподаване“ – пълна реконструкция  на електросъоръженията и автоматизация на процеса
Цялостен инженеринг и проектиране. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сухи трансформатори и типово изпитана РУ 0,4кV тип MASTERBLOCK 200.
Изграждане на нови инсталации за захранване на електросъоръженията на обект “Въглеподаване” и PLC управление на процеса.

Участие в инвестиционен проект: Модернизация на „Собствени нужди“ ТЕЦДоставка, монтаж и пускане в експлоатация на силови сухи трансформатори и две типово изпитани РУ 0,4кV тип Okken и една тип Prisma P. Изграждане на система за PLC управление на електросъоръженията от “Собственни нужди”
Участие в инвестиционен проект „Изграждане на система за утилизация на шлака“Участие в реализирането на проекта и въвеждане в експлоатация на PLC базирана АСУ на технологични процеси.

Реконструкция в електрическите системи на турбогенератор ТГ-7 и ТГ-8Изработване и монтаж на табла. Монтаж и подвързване на електрическо и КИПиА оборудване. Окабеляване. Пусконаладъчни работи.

Реконструкция на Котел К3Демонтажни работи. Изграждане на нови кабелни трасета на котел К3, ретрофит на съществуващо оборудване, изработване, доставки и монтаж на ново оборудване - панели за защита, панели за управление на обдухвачи и други.

Реконструкция в подстанция на страна СН и страна НН. Реновация на 3 броя РУ ННДемонтаж на съществуващи уредби. Монтаж на РУ СН и сухи силови тр-ри. Монтаж на секциите на нови уредби 0,4кV CFBB. Подвързване. Пускане в експлоатация.

Реконструкция на електрофилтър ЕФ-10 и въглеподаването на котел К-7Монтаж на ново електрооборудване на ЕФ-10. Изграждане на нова осветителна инсталация на котел К-7 и изпълнение на реконструкция във въглеподаването на котела.

Модернизация в ХВО и системите на турбогенератор ТГ-5Монтаж на периферия за анализи в ХВО. Монтаж и подвързавне на периферия на ТГ-5.
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАДУчастие в инвестиционен проект: Изграждане на АСУ  работата на електрофилтрите на котли К1-К4Изработване на 32 табла за управление на съоръженията на електрофилтри на К1-К4. Автоматизация на управлението на база PLC TSX Modicon.
Шнайдер Електрик България ЕООДКуклен театър, ВарнаРеконструкция във външното захранване на сградата. Изработване доставка и монтаж на Главно разпределително табло. Изработване и подмяна на всички междинни и крайни електрически табла в сградата.
Sepleex Industries S.A.BelgiumУчастие в реализацията на ел проект на новоизграждащ се социално-здравен комплекс  в община Монс, Белгия 
Монтаж на електрическо оборудване ниско и средно напрежение. Изграждане на кабелни пътища, силотокови и слаотокови инсталации. Пускане на съоръженията в експлоатация.