Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Специализирани дейности - техническа поддръжка и сервиз

Периодически дейности на дружеството намиращи израз в:

предлагане на техническо съдействие при инсталация и пускане в експлоатация на уредби и апарати ниско и средно напрежение;

консултации при избор на най-подходящо и икономически изгодно решение, съобразно възникналите ви потребности при необходимост от подмяна на оборудване;

настройки, програмиране и пускане в експлоатация на системи за автоматизация и средства за контрол и защита (индустриални контролери, честотни инвертори, дигитални защити и др.)

профилактика и техническо обслужване на разпределителни уредби и апарати НН и СН, индустриални контролери, честотни регулатори, АВР-и и UPS системи , диференциални защити, и други електросъоръжения.

гаранционна поддръжка на инсталирано от фирмата електрооборудване;

гаранционна поддръжка на закупено от Schneider Electric електрооборудване;

следгаранционна /абонаментна/ поддръжка, по частни договори, на инсталирано от фирмата електрооборудване или такова, закупено от Schneider Electric;

сервизиране на разпределителни уредби и апарати НН и СН, индустриални контролери, честотни регулатори, АВР-и и UPS системи, диференциални защити, и други електросъоръжения с търговски марки Schneider Electric.

ТЕСТЕЛ инженеринг е индустриален и сервизен партньор на Schneider Electric за монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка на апарати и уредби НН и СН, честотни регулатори, софтстартери, цифрови релейни защити, индустриални контролери и други средства.