Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Електроинженеринг и автоматизация

В стремежа си за комплексно решаване на задачите, както и с цел внедряване на иновативни решения в индустрията, енергетиката и инфраструктурата, дружеството разполага с ресурс от добри инженерингови специалисти. От екипа ни са разработени десетки проекти, основната част от които са реализирани от производствените структури на дружеството.

Основната задача на електроинженеринга е качественно и на високо технологично ниво решаване на проблемите на клиента. Същността се изразява в: изготвяне на идеен и работен проект; подбор и доставки на необходимото електрооборудване; технологично и конструктивно разработване на проекта; изработване на табла, пултове и други съоръжения за захранване и управление; монтаж на електрооборудването и пускането му в експлоатация.

Автоматизацията има за основна задача внедряването на високотехнологични и иновативни решения в индустриалния контрол и управление на машини, съоръжения и процеси. В предлаганите от нас решения се използват съвременни микропроцесорни индустриални контролери /PLC/ и платформи от различни класове, инверторни и серво управления, надеждна детекция, резервиране на захранвания и редица други компоненти.

Повече от осем години дружеството е партньор на Шнайдер Електрик България в областта на индустриалния контрол и индустриалната автоматизация.