Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Продажби на LV и MV оборудване

Търговската дейност е приоритетна спомагателна дейност на дружеството и се изразява в продажби на ел оборудване с търговската марка на Schneider Electric. За повече от 12 години търговска дейност дружеството се превърна в основен доставчик на оборудване от бранда на редица индустриални и структуроопределящи фирми в региона и страната. От 2009 година секторът е в партньорски отношения с Rittal, за продажби на шкафове и кутии от бранда.

За упражняване на търговската дейност ТЕСТЕЛ инженеринг поддържа екип от професионално подготвени технически и търговски специалисти, и оборудвана Складово-логистична база. Внедрена е система за управление и контрол върху изпълнението на клиентски поръчки. В дейността са внедрени изискванията на стандарт ISO 9001:2008.

Дружеството поддържа и управлява складови наличности, обслужва клиенти и извършва доставки на много групи от продукти. Продуктовото портфолио е в непрекъснат процес на разнообразяване, обновление и развитие.

1. За електрозахранване и електроразпределение в индустрия и сгради

·         Типово изпитани разпределителни табла;

·         Апарати, трансформатори и уредби СН от бранда Schneider Electric;

·         Системи за резервиране на захранващите източници - АВР-и, UPS системи и др;

·         Апаратура за управление и защита на електрически вериги, в индустрия и сгради;

·         Апаратура за измерване, мониторинг, филтриране и компенсиране в електрическите мрежи;

·         Индустриални контакти и щепселни съединения;

·         Продукти и решения за сградна автоматизация;

·         Богата гама, съвременен дизайн и функционалност от инсталационни изделия и продукти за крайно електроразпределение с приложение в строителството;

·         Изолирани шинопроводи Canalis;

2. За индустриален контрол и индустриална автоматизация

·         Моторни прекъсвачи, контактори, защити,  моторни пускатели открит и закрит тип, и всякакви други решения за директно захранване и управление на електродвигатели;

·         Честотни инвертори и софтстартери от бранд Schneider Electric  и Danfoss;

·         Средства за контрол, сигнализация и управление на машини – пълна гама бутони, сигнални лампи, бутонери, подвесни пултове, превключватели и други;

·         Аварийни и крайни изключватели;

·         Индуктивни, капацитивни и оптични детектори;

·         Захранващи и разделителни трансформатори и захранващи блокове;

·         Универсални и интерфейсни релета;

·         Релета за време с различни функции,  релета за контрол, броячи на време и импулси;

·         Програмируеми логически модули;

·         Графични и текстови терминали, клавиатури и други интерфейси за диалог „човек-машина”;

·         Програмируеми индустриални контролери /PLC/ от нисък, среден и висок клас, разпределени устройства, както и решения за високо ниво на контрол и автоматизация управлението на машини, съоръжения и процеси;

·         Сервоуправления и сервозадвижки;

·         Софтуерни продукти и решения за автоматизация, управление и изграждане на SCADA системи.

3. Индустриални шкафове и кутии

·         Метални и полиестерни стенни шкафове и кутии от бранд Schneider Electric и Rittal;

·         Стоящи метални шкафове, моноблочни или асоцирани, от бранд Schneider Electric и Rittal;

·         Богата гама индустриални съединителни кутии с различно предназначине и защита;

Шинни и разпределителни системи, монтажни профили, терминални блокове, както и всякакви други инструменти и аксесоари за окабеляване и маркировки в панел билдинга.