Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Производство на електрическо оборудване - Асемблиране на табла и уредби ниско напрежение /НН/

Асемблирането на табла и уредби води началото си от 2001г. и е наша основна дейност. Ръководството полага изключителни грижи за развитието и утвърждаването му на пазара. Производствената база с повече от 550 м2 закрити производствени и складови площи е в процес на непрекъснато развитие и модернизация на оборудването. Непрекъснато се усъвършенства системата за управление на процеса и системата за контрол върху качеството. Повишаване професионалната подготовка и отговорност на заетите в производството е предмет на непрекъснати грижи от страна на Ръководството.

Вече много години дружеството е партньор на Шнайдер Електрик България в областта на панел билдинга, както и Prisma партньор - за разработване и асемблиране на типово изпитани табла за електроразпределение до 3200А.

Повече от шест години дружеството, по сила на рамков договор, е партньор на Солвей Соди АД за производство на различни по вид табла НН за техни нужди и по предоставени от тях проекти или изисквания.

В производствената база на дружеството ежегодно се произвеждат стотици табла и уредби с различно предназначение. Производствената ни база изпълнява клиентски поръчки за асемблиране на следните типове табла:

·         MPCC /Main Power Control Centre/ - Главни разпределителни табла, до 4000А, включително и типово изпитани от системата Prisma P на Schneider Electric;

·         PCC /Power Control Center/ - Табла за междинно и крайно електроразпределение;

·         MCC /Motor Control Center/ - Табла за защита и управление на електродвигатили;

·         ACC /Automation Control Center/ - Табла за PLC управление на машини и процеси;

·      RPCC /Reactive Power Control Centre/ - Табла за компенсиране на реактивната енергия;

·         Ремонтни, интерфейсни и други нестандартни табла, пултове и решения;

Таблата се изработват в универсални стоящи, стенни и асоциращи се шкафове на Schneider Electric и Rittal, както и във функционалната типово изпитана система Prisma на Schneider Electric. Използват се стандартни решения за въводи и изводи, шинни и разпределителни системи. За окабеляване, маркиране, трасиране и терминиране се използват материали и консумативи на Schneider Electric, Weidmuller, Phoenix Contact и други водещи търговски марки, с подходящи механични и диелектрически характеристики и гарантирано качество.

Производственият процес се ръководи и управлява от електроинженери с висока квалификация. В процеса е внедрена система за управление на качеството по изискванията на стандарт ISO 9001:2008 и система за безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001. Особено внимание се отделя на контрола върху качеството на монтажните работи и контрола върху функционалността на завършено изделие. Всички изделия се подлагат на контролни изпитвания съгласно стандарта и се регистрират с уникален сериен номер. За всяко изделие се съставя протокол за резултатите от извършените изпитвания и декларация за съответствието му на изискванията на стандарт БДС EN 60439-1. Изделията се съпътстват с необходимата конструктивна и техническа документация и сертификати.

 

Постоянни клиенти на сектора са фирми от индустриалния сегмент от Варненски регион. Сред тях са: Солвей Соди АД, Девен АД, Агрополихим АД, Декафос АД, Девня Цимент АД и редица други. С добрия стил на работа, дизайн и високо качество дружеството от дълги години спечели за постоянен клиент и к.к. Албена. За нуждите на техните хотелски комплекси и съоръженията в тях секторът ежегодно произвежда, доставя, монтира и пуска в експлоатация главни и междинни разпределителни табла, табла за управление на съоръжения и други.

Клиенти на сектора са и редица инженерингови фирми и контрактори, работещи както в индустрията, така и в сегменти - обществено сградно строителство, енергетика, инфраструктура и други.