Членство в професионални организации

От 10.04.2023 г. ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е редовен член на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ).

Членството в асоциацията предоставя широки възможности за подпомагане и развитие на бизнеса. Мрежата от партньорски организации на БАСЕЛ, разнообразните услуги предоставяни от асоциацията, както и сериозните позиции при защита интересите на бранша ще ни бъдат от полза при преодоляване на пазарните предизвикателства.