Факултет по дентална медицина към МУ, Варна

Факултет по дентална медицина към МУ, Варна

За новия строеж изработихме и монтирахме типово тествано Главно разпределително табло, 1250A със система за АВР и 11 броя табла за етажно електроразпределение.