УМБАЛ Света Марина, Варна

УМБАЛ Света Марина, Варна

Беше извършена реконструкция в захранването на две хирургични отделения. Изработихме нови табла за захранване и управление на съоръженията. Внедрихме PLC управление на вентилацията и климатизацията в помещенията.