ТЕЦ МИ-2, Ковачево

ТЕЦ МИ-2, Ковачево

"ТЕЦ Марица изток 2" е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Като част от Консорциум нашето дружеството взе участие в реализиране на мащабен проект за модернизация на електрофилтрите на котли К1 - К4, целящ снижаване на въглеродните емисии.

В нашия Производствен участък, на база PLC TSX Modicon изработихме, а впоследствие и инсталирахме на място контролните табла за захранване и управление работата на електрофилтрите. Изградена беше и операторска станция за мониторинг на съоръженията и управление.