ТЕЦ Девен, Девня

ТЕЦ Девен, Девня

Топлоелектрическата централа е част от групата на Солвей и удовлетворява с електроенергия и пара над 90% от нуждите на производството на сода. Участва и на енергийния пазар у нас. Десетки са реализираните от нас проекти на площадките на централата. Сред най-запомнящите се можем да наредим:

Реконструкция на Подстанция 6kV. Демонтаж на съществуващо оборудване.

Монтаж на нови разпределителни уредби 6 и 0,4kV.

Монтаж на нови силови трансформатори. Пускане в експлоатация.

Инвестиционен проект „Изграждане на нов електрофилтър“ /ЕФ6/. Изпълнение на отделни части от проекта, свързани с изграждане на електрически инсталации за захранване и управление на ЕФ6. Монтаж на електросъоръжения и пускане в експлоатация.

Инвестиционен проект „Въглеподаване“. Извършена е пълна реконструкция на електросъоръженията и автоматизация на процеса. Изградена е нова подстанция за захранване и PLC управление на процесите.

Модернизация в цехове „Мазутно стопанство“, „Собствени нужди“ и „Багерна станция“. Реализирани са проекти за подмяна управлението на помпи, задвижки, КИПиА оборудване. Изработване и доставки на оборудване, направа на кабелни трасета, окабеляване. Пускане на съоръженията в експлоатация.

Реконструкция на електрическите системи на турбогенератор ТГ-5, ТГ-7 и ТГ-8. Изработване и монтаж на контролни табла. Монтаж и подвързване на електрическо и КИПиА оборудване. Окабеляване. Пусконаладъчни работи.