Солвекс Мира Фрукт, Нови Пазар

Солвекс Мира Фрукт, Нови Пазар

Предприятие от хранително вкусовата промишленост. При реновацията на цех за зеленчукови консерви и привеждането му в съответствие с приетите за отрасъла стандарти ние извършихме:

  • Захранване на технологичните съоръжения в цеха с използване на изолирани шинопроводи тип Canalis 630А