Солвей Соди, Девня

Солвей Соди, Девня

Солвей е световен лидер в производството на сода и нейните производни. Повече от двадесет години целогодишно присъстваме в цеховете и на работните площадки на територията на завода му в България. Реализирали сме десетки проекти, свързани с модернизация и реконструкция на сгради и технологични линии, както и ново капитално строителство.

Дружеството ни има рамково споразумение за поддръжка на съществуващи съоръжения, за която дейност има заделени съответстващи ресурси.

Значими за нас проекти са:

Реконструкции в подстанции 1, 2, 14. Демонтажни и монтажни работи. Подмяна на оборудване средно и ниско напрежение. Компенсиране на реактивната енергия на страна средно напрежение.

Модернизации на електрозахранване 0,4кV и ел инсталации в цехове: „Колонен“, „Варов”, ВРПГС, „Складово Стопанство”, „Компресорен“, ст. „Калцинация“, ст. „Бикарбонат“ и други.

Модернизация на технологични линии за производство на тежка сода, и такива в станция „Гасилен“. СМР съгласно проект части Електрическа и КИПиА. Доставки на електрооборудване. Пускане на съоръженията в експлоатация.

Реконструкция на електрофилтри ЕФ 1-12. Реконструкции на вакумни филтри ВФ 2-10 и варови пещи ВП-3 и ВП-7. Изпълнение на проекти част Ел и КИП. Подмяна на оборудване.