ПСОВ – Тополи, Варна

ПСОВ – Тополи, Варна

Като подизпълнител на нашия партньор, Шнайдер Електрик България, взехме участие в проект за Реновация на ПСОВ Тополи, Варна. Изработихме и доставихме всички периферийни табла за управление на съоръженията. Взехме участие в реализиране на проекта за „Автоматизация, мониторинг и управление на технологичните процеси“.