Одобрен проект по Програма за икономическа трансформация

След кандидатстване и одобрение по Процедура - BG-RRP-3.005 – „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, на 2.6.2023г. ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД подписа с Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ на Министерство на иновациите и растежа, определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) Договор за финансиране по Програмата, с регистрационен номер BG-RRP-3.005-3454-C01.

Договорът предвижда ИКТ решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси, чрез въвеждане на интегрирана Система за управление на ресурсите (ERP система).

Размерът на безвъзмездно финансиране е 20 хиляди лева. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Средствата за закупуване на софтуер и хардуер, и внедряване, се възстановяват до три месеца след приключване и отчитане на проекта по регламентиран ред.