К.к. Бялата лагуна, Топола, Каварна

К.к. Бялата лагуна, Топола, Каварна

По време на изпълнението на инвестиционен проект за разширение на ваканционния комплекс през 2019г. и изграждане на нов модул със засилено присъствие на развлекателна част в него ние извършихме:

Пълна реконструкция на съществуващ трафопост 20 kV и 2,4 MW мощност. Демонтаж на цялото старо оборудване и строителен ремонт на сградата. Доставка и монтаж на нова 24 kV разпределителна уредба тип SM-6. Монтаж на 2 броя маслени трансформатори. Изработване, доставка и монтаж на нова разпределителна уредба 0,4 kV. Подземно кабелно захранване на новопостроената сграда.

Всичко това извършихме, поетапно и с осигуряване на минимални прекъсвания на електрозахранването на съществуващите обекти.

За новоизградения хотелски и развлекателен център бяха изработени, монтирани и пуснати в експлоатация 6 броя Главни разпределителни табла.