История

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРНИГ ООД е създадена през 1998г. със 100% частен капитал.

1999-2000

1999-2000

Първи стъпки на партньорство с Schneider Electric за продажби на електрооборудване от бранда. Интересите са насочени основно към доставки на индустриалните предприятия и към контрактори от строителния сегмент.

2000–2002

2000–2002

Първи инженерингови решения. Съвместно с компании и специалисти от САЩ, Италия, Обединеното кралство и Русия е реализиран широкоспектърен проект, целящ частична модернизация на част от корабите на Българските ВМС.

2001–2004

2001–2004

Създаване на екип от професионалисти за извършване на строително монтажни дейности на обекти. Реализирани са първите значими ел проекти на територията на индустриални предприятия в региона. Компанията се утвърждава на пазара като надежден и лоялен партньор с квалифицирани специалисти.

2005-2006

Създадена е материална база и отделна структура от професионално подготвени кадри за асемблиране на електрически табла ниско напрежение. Екипът е сертифициран от Schneider Electric за асемблиране на претествани електрически табла от системата Prisma P. Установени са партньорски отношения с Rittal.

2005-2008

Структурно и инфраструктурно развитие на Дружеството. Обособени са административно-финансови, търговски, инженерни, производствени и логистични структури. Създадена е Производствено-логистична база „ТЕСТЕЛ“. За пръв път е сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2000. Интензитет в дейностите и излизане на нови пазари.

2008-2011

Дружеството излиза на европейски пазари. Установено е партньорство с компании от Белгия. Съвместно с тях ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ участва с инженерни специалисти и електромонтажници при реализиране на инфраструктурни проекти на територията на провинция Mons в Белгия, както и на територията на техни обекти в България. Установени са качествено нови отношения на партньорство с Schneider Electric и Rittal, за сътрудничество в областта на електроразпределението и индустриалния контрол. Сертифицира се дейостта по асемблиране на широка гама от електрически табла и разпределителни уредби. Подписано е първото рамково споразумение със Солвей Соди, за асемблиране на различни електрически табла ниско напрежение за техни нужди. Внедрена е интегрирана ERP/MRP система за управление на бизнеса на МСП, както и Интегрирана система за управление на качеството и Здравословни условия на труд, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

2012-2015

2012-2015

Дружеството придобива собственост върху Производствено-логистична база „ТЕСТЕЛ“. Извършени са значителни инвестиции за подобряване на материалната база, инфраструктурата и условията на труд. Разширява се обхватът на трансгранична дейност. Изпълняват се поръчки на европейските партньори за изработване и доставки на ел оборудване за обекти в Южна Америка, Северна и Западна Африка и Близкия Изток.

2016-2018

2016-2018

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ  е приет за постоянен член на Камарата на строителите в България. Компанията е одобрена и получава сертификати за изграждане на обекти втора категория от енергийната инфраструктура на страната. Извършена е ресертификация по стандартите за качество и ЗБУТ. Продължават да се развиват партньорските отношения с индустриалните предприятия и задграничното партньорство.

2018-2021

Компанията продължава успешно развитието си в условията на пандемична и икономическа криза. Извършва се динамично пренастройване на методите на работа, адекватни на променящата се обстановка.