ИНХОМ-98, Аксаково

ИНХОМ-98, Аксаково

Компания работеща с високотехнологично оборудване в сферата на прецизната обработка на метали.

В процеса на модернизация извършихме:

  • Реконструкция във външното електрозахранване на обекта.
  • Изработтихме и монтирахме нови главни, междинни и крайни електрически табла. Така също и всички контролни табла.
  • Цялостно реконструирахме електрическата инсталация на съществуващ цех и захранването на машините в него.
  • Цялостно изградихме електрическата инсталация в нов производствен цех.
  • Извършихме захранване на машини и съоръжения с изолирани шинопроводи тип Canalis.
  • Изградихме нови офисни инсталации.