Започнахме асемблирането на 3 броя разпределителни уредби за фабрика за ваксини "Биовет" в Разград

По поръчка на Шнайдер Електрик България и за нуждите на новоизграждаща се фабрика за ваксини "Биовет" в Разград, започнахме асемблирането на 3 броя разпределителни уредби (РУ-0,4кV) 4000 ампера, разривен ток 70 кА. Използваните шкафове и шини са от претестваната системата Prisma-P на Schneider Electric. 

Всяка РУ се състои от 2 въводни колони, оборудвани с въздушен мощностен прекъсвач Masterpact MTZ-40, захранен с изолиран шинопровод система Canalis. Захранването на потребителите се извършва от по 9 разпределителни колони, оборудвани с автоматични прекъсвачи тип NSX 100/630А.

Въводните и изходящи прекъсвачи са с електронни защитни блокове, позволяващи мерене на електрическата енергия. Изградена е система за комуникация, позволяваща следене състоянието на прекъсвачите и потреблението на електроенергия от операторска система SCADA.