Започваме работа по проект "Черно море", в части "Electrical" и "Instrumentation"

ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ, след спечелен конкурс, започна ефективна работа по изпълнение на проект "Черно море", в части "Electrical" и "Instrumentation". Проектът е дело на инженеринговата компания LUDAN Engineering, Romania и се ръководи от същата компания. Инвеститор е Солвей Соди АД, Девня. Същността на проекта е изграждане на нова фабрика за производство на сода бикарбонат на територията на комбината. Ел проектът, освен сградните и технологични електрически инсталации, включва и изграждане на нова подстанция 6/0,4 kV за захранване на обекта.