Еврокамион, Варна

Еврокамион, Варна

Център за продажби и техническо обдлужване на камиони и автобуси MAN. Комплексно изпълнение на ел проект на центъра, включващо: изработване и монтаж на разпределителни и контролни табла, изграждане на силнотокови и слаботокови инсталации, изграждане на компютърна мрежа в центъра.