Декафос/ Алифос & Технофос, Девня

Декафос/ Алифос & Технофос, Девня

Компаниите са свързани с производство на моно и би фосфати. Технофос е създаден като технологичен център за развойна дейност в производството на био и фосфатни продукти. В процеса на създаването на тези предприятия Дружество ни участва на всички етапи на изграждане на новите технологични и производствени мощности.

Изграждане на цех за ново производство, Декафос. Изпълнение на инвестиционен проект в части Електрическа и АТП. Изработване, монтаж и пускане в експлоатация на РУ 0,4кV, 2500А, междинни табла и табла за PLC управление на центрофуги и други технологични съоръжения.

Етап разширяване на фосфатно производство. Изработване, доставка и монтаж на табла за управление на нови технологични съоръжения. Кабелни трасета, окабеляване, подвързване на технологично оборудване и пускане на съоръженията в експлоатация.