Девня Варовик, Чернево, Девня

Девня Варовик, Чернево, Девня

Компанията осигурява със суровини както Девня Цимент, така и Солвей Соди. Предметът на дейност е добив на варовикови фракции с различен гранулометричен състав за потребностите на содовото и циментовото производство, както и кариерно-строителни материали. Неколкократно сме вземали участие в процеса на модернизация на кариерата. Най-значимото, извършено от нас на площадката е:

  • Реконструкция в главно захранване на обекта. Демонтаж на старо оборудване. Монтаж и пускане в експлоатация на нови разпределителни уредби ниско напрежение. Окабеляване и PLC управление на технологични съоръжения.