Изпращане на запитване за Електромери iEM / iMEТестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Електромери

Електромери iEM / iMEПопитай за този продукт

Електромерите PowerLogic ME служат за измерване във ват часове на потреблението на електрическата верига, монофазна или трифазна, с или без разпределена нула.
 
Монофазни електромери с директно измерване 63A
- ME1 = електромер с локален дисплей
- ME1z = ME1 + нулиращ се брояч
- ME1zr = ME1z + импулсен контакт
 
Трифазни електромери с директно измерване 63A
- ME3 = електромер с локален дисплей.
- ME3zr = ME3 + нулиращ се брояч + импулсен контакт.
 
 
Трифазни електромери с нула, директно измерване 63A
- ME4 = електромер с локален дисплей
- ME4zr = ME4 + нулиращ се брояч + импулсен контакт
 
Трифазни електромери с или без нула, вторично измерване с токов трансформатор 5A
ME4zr с измерване с токов трансформатор (регулируем) + нулиращ се брояч + импулсен контакт.


Изтегли допълнителна информация