Изпращане на запитване за Модул Vigi NG125Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Модули Vigi NG125/160

Модул Vigi NG125Попитай за този продукт
Лесното съчетаване на модули Vigi NG125 с прекъсвачи NG125 изключително улеснява монтажа.
Модулите Vigi NG125 тип „si“ са напълно неподатливи на смущения, с което осигуряват оптимална работа на инсталацията.

Модулът Vigi NG125 предлага защита във всички промишлени и обществени сгради от:
  • токов удар (в съответствие със стандартите за инсталации IEC 364 и националните стандарти)
  • опасност от пожар поради ток на утечка в инсталацията

Технически характеристики:
  • Електрическо и механично свързване с прекъсвачи NG125
  • Чувствителност 30 mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 364)
  • Чувствителност 100, 300, 500, 1000, 3000 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 364)
  • Тип „si“: защита на чувствителни вериги (компютърна техника) и такива, изложени на смущения (баласт на осветление, силова електроника)
  • Слективен тип  или R: изключване на устройството най-близо до повредата
  • Настройваем вариант: избор на чувствителност и време на изключване с превключватели
  • Съответствие със стандарти за комбинация NG125 + модул Vigi NG125: IEC EN 61009, сертифицирани от официалните национални органи, IEC 60947-2
  • Прекъсвачът NG125 запазва своите характеристики, когато бъде съчетан с модул Vigi NG125


Изтегли допълнителна информация