Изпращане на запитване за Модул Vigi iC60 клас AC, ASiТестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

ДТЗ и модул Vigi

Модул Vigi iC60 клас AC, ASiПопитай за този продукт
Новите модули Vigi iC60 могат изключително лесно да се комбинират и монтират към автоматичните прекъсвачи iC60.
Новите модули Vigi iC60 от тип Si са напълно имунизирани срещу електрически смущения и предлагат най-подходящата защита в агресивни среди - прах, химикали, влажност и т. н.
С изключителните си характеристики Vigi модулът Acti 9 Vigi iC60 осигурява абсолютна безопасност и подобрена непрекъснатост на работата.
- Изолация клас 2: постоянна сигурност както за инсталаторите, така и за неквалифицираните лица.
- VISI-TRIP : бърза индикация на повредата и минимизиране на времето на прекъсване.
- Напълно имунизирана дефектнотокова защита: по-продължителен срок на безаварийна работа,особено с новия тип Si в замърсена среда и мрежи.
Vigi модула iC60 е дефектнотокова защита, лесна за избор, лесна за монтаж и грижа към околната среда, , със 100% рециклируеми и възобновяеми компоненти.
Технически характеристики
Електрически и механично свързана към прекъсвачите iC60 за монтаж на DIN шина
Номинален ток: 25 до 63 A
Типове Si, AC, A
Чувствителност 30 mA: допълнителна защита срещу директен контакт (в съответствие с IEC 60364)
Чувствителност 100 mA, 300 mA, 500 mA и 1000 mA: допълнителна защита срещу пожар и индиректен контакт (в съответствие с IEC 60364)
Тип Si: защита на чувствителни вериги (компютърно оборудване) и такива с наличие на смущения (осветителни прибори с електронен баласт, силова електроника) 
Селективна версия  : за да осигури правилно селектиране между различните дефектнотокови защити и изключването на устройството, което е най-близо до повредата 
Съответствие със стандарта IEC EN 61009-1, сертифициран от националните официални органи
Автоматичните прекъсвачи iC60 за монтаж на DIN шина запазват същите характеристики, когато се комбинират с Vigi Модул Vigi iC60


Изтегли допълнителна информация