Изпращане на запитване за Дефектнотокови защити iIDТестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

ДТЗ и модул Vigi

Дефектнотокови защити iIDПопитай за този продукт
Дефектнотоковата защита iID осигурява:
  • Защита на хора от токов удар поради директен допир до части под напрежение (≤ 30 mA),
  • Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен контакт (≥ 100 mA),
  • Защита на инсталации срещу риск от пожар (300 mA до 500 mA).
Дефектнотоковата защита iID е подходяща за индустриални приложения, в съответствие със стандарта IEC/EN 60947-3.
Присъствието на индикация в зелено гарантира механичното отваряне на контактите и позволява да бъде извършвана работа надолу по веригата, при пълна безопасност.
Аварийното изключване се индикира чрез червен механичен индикатор на лицевия панел.
При дефектнотоковата защита iID има наличие на два клипа (отгоре и отдолу), което позволява бърз и удобен монтаж и демонтаж. Също така има и тест-бутон, което позволява проверката на изправността.
Изолираните клеми са със степен на защита IP20.
Дефектнотоковата защита тип Asi има подобрена защита срещу електрически смущения и замърсена среда.


Изтегли допълнителна информация