Изпращане на запитване за Автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ - DPNaТестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Прекъсвачи с вградена ДТЗ

Автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ - DPNaПопитай за този продукт
DPNa Vigi е автономна дефектнотокова защита, която осигурява пълна защита от свръхтокове и токове на утечка, а именно:
  • Защита на хора от индиректен допир (30 или 300 mA)
  • Защита на инсталации от пожар (300 mA)
  • Допълнителна защита на хора от пряк контакт (30 mA)

Дефектнотокови защити от клас АС са за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC- съставки на прав ток.

DPNa имат моментен модул, който осигурява моментално изключване на веригата.

Автоматичните прекъсвачи с вградени ДТЗ DPN N намират приложение най-вече в ел. инсталации на  жилищни сгради.
Изтегли допълнителна информация