Изпращане на запитване за Автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ - DPN NТестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Прекъсвачи с вградена ДТЗ

Автоматичен прекъсвач с вградена ДТЗ - DPN NПопитай за този продукт

DPN N Vigi е автономна дефектнотокова защита, която осигурява пълна защита от свръхтокове и токове на утечка, а именно:

  • Защита на хора от индиректен допир (30 или 300 mA)
  • Защита на инсталации от пожар (300 mA)
  • Допълнителна защита на хора от пряк контакт (30 mA)

Дефектнотокови защити от клас АС са за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC- съставки на прав ток.

DPN N имат моментен модул, който осигурява моментално изключване на веригата.

Автоматичните прекъсвачи с вградени ДТЗ DPN N намират приложение в жилищни, административни сгради и индустрия.

Към модела DPN N Vigi могат да се добавят допълнителни устройства от прекъсвача C60.

Помощни контакти:

  • OF: положение ВКЛ. - ИЗКЛ.
  • SD: задействане поради повреда

Напреженови изключватели: 

  • MX + OF: шунтов изключвател
  • MN: минимално напреженов изключвателИзтегли допълнителна информация