Тестел Инженеринг
Тестел Инженеринг
english

Шнайдер Електрик България спечели престижна награда на БАУРЧР

    Заводът на Шнайдер Електрик България в гр. Пловдив бе отличен в престижния традиционен годишен конкурс на Българска Асоциация по Управление и Развитие на Човешките Ресурси (БАУРЧР) проведен на 16 декември 2010 г. 
    В 5 категории бяха присъдени награди за успешно реализирани проекти в областта на HR: * Учене и развитие * Управление на талантите * Управление на промяната * Признание и възнаграждение * Корпоративна социална отговорност Тази година Отдел „Човешки ресурси” на Завода получи наградата на гилдията в категория "Управление на промяната" за проекта „Повишаване ангажираността на служителите на Завода". „За нас това е престижно професионално признание, което доказва, че сме избрали правилния подход за въвеждането и управлението на проекта.”, коментира Марина Банчева, Мениджър Човешки ресурси в завода в Пловдив. Проектът е свързан с въвличане на работниците в процеса на подобряване на работата и средата в Завода. 
    С помощта на създадената Група за повишаване ангажираността на служителите се определят основните фактори, които оказват влияние върху желанието на хората да бъдат част от промяната и развитието на компанията. 
    Сега Групата продължава да работи по различни проекти, а най-значимите постижения са в областите на комуникацията и здравословните условия на труд. „Проектът не е затворен, според мен това е една перманентна работа, насочена към непрекъснато усъвършенстване - както на мениджмънта, така и на хората, които работят тук - за да се получи единната сплав на ангажирания екип.”, добавя Марина Банчева. Това е осмото издание на конкурса, в което Шнайдер Електрик България бе отличен за втори път след 2004 г. Тогава отново заводът получи наградата "Млад HR на годината".